INFO INKORFCENTRUM WOERDEN ZLU 2020

COVID specifieke regels zijn inmiddels gedeeld.

P.V. GEVLEUGELDE VRIENDEN
Jozef Israelslaan 60
WOERDEN
www.pvgevleugeldevrienden.com

Melden zie:  Meldingen ZLU

Nummer van de meldpost voor ZLU vluchten is: 06- 33107065
Contactpersoon ZLU vluchten Paul vd Boogaard: 06-18499070

Inkorftijden van 19.00 tot 20.30 uur.
Met uitzondering Agen van 18.15 tot 20.30 uur

Vlucht                Inkorfdatum                 Lossingsdatum

Pau                    Maandag 13 juli            Vrijdag 17 juli

Agen oud          Maandag 20 juli            Vrijdag 24 juli

Agen jaarl.        Maandag 20 juli            Vrijdag 24 juni

Barcelona         Zondag 26 juli              Vrijdag 31 juli

Perpignan         Maandag 3 augustus   Vrijdag 7 augustus

Narbonne         Maandag 10 augustus  Vrijdag 14 augustus

Op PAU en Barcelona mogen er GEEN JAARLINGEN ingekorfd worden!!

Op de overige vluchten is dit wel toegestaan.

Internationaal is dubbeling duivinnen mogelijk met uitzondering van Bordeaux (Agen).

Hiervoor moet U altijd een aparte poulebrief invullen.

Op Agen dient u voor de oude en de jaarlingen elk een aparte poulebrief in te vullen.

Gratis prijzen te winnen op plaats:

1,2,3,10 en 20. Maximaal 1 prijs per liefhebber per vlucht!

Het is verplicht elektronisch te constateren.

Duiven kunnen steeksproefgewijs een vleugelmerk krijgen. Belangrijk is dat u na het electronisch inkorven wacht tot uw klok is ingelezen in de computerbestanden !!! De verantwoording hiervoor ligt bij de liefhebber zelf !!!

ALLE INFO: Zie info publicatiescherm en houdt u vooral de website in de gaten !!!!!

Elektronische systemen; Mega, Benzing, Atis,Unikon

Na constatering moet u de duif binnen 15 minuten melden. Zie voor instructies de tab Meldingen ZLU.  

Duiven die in de neutralisatietijd geklokt worden dienen binnen 15 minuten na het verstrijken van de neutralisatietijd gemeld te worden.

Als een duif niet binnen 15 minuten is gemeld wordt de meldtijd aangehouden conform ZLU reglementen.  HET NIET MELDEN VAN UW GECONSTATEERDE DUIVEN BETEKENT GEEN OPNAME IN DE UITSLAG conform ZLU reglement.

Er kan alleen door een liefhebber ingekorfd worden wanneer hij een geldige kopie van de entingslijst heeft ingeleverd waarop de duiven vermeld staan welke hij inkorft!

Indien U ’s avonds een duif constateert kunt U deze duif veilig stellen door een tussenafslag te maken. Dit moet in het inkorfcentrum gebeuren. Deze tussenafslag is niet verplicht maar het risico voor het stilvallen of stuk gaan van je klok ligt bij de liefhebber.

Voor het afslaan van de klokken dient u de informatie op de website in de gaten te houden. Het is NIET VERPLICHT uw klok in te leveren bij het afslaan wanneer u niet geconstateerd heeft.  Je dient er zorg voor te dragen dat je klok 'leeg' is, dus geen vluchten bevat. Mocht er toch een vlucht in je klok zitten, wordt je, als het nog mogelijk is, als laatste ingekorfd (ivm.oponthoud).


Veel succes en een mooi seizoen gewenst.

Namens het ZLU Team,

Paul vd Boogaard

Centrumleider